Home

Haptotherapie Hilversum

Bij de haptotherapie geeft de aanraking informatie over het gevoels- en geestelijk leven. Het geeft inzicht in je menselijk bestaan; over hoe je in het leven staat en over hoe je je hebt ontwikkeld.

Datgene wat het lichaam ons vertelt of laat voelen wordt door ons gemakkelijk overgeslagen of onbelangrijk gevonden. We slaan geen acht op signalen van ons lijf, omdat we daar geen tijd meer voor hebben. We luisteren niet naar onze gevoelsmatige behoeften, omdat we denken dat dat onverstandig is. Deze gerichtheid op snelheid, effect en verstandelijkheid overspoelt dan de gevoelsmatige waarden van ons leven.

Dit kan leiden tot gevoelens van onvrede, verstoorde relaties en het ontstaan of verergeren van lichamelijke klachten en psychische problemen. Bovendien werkt dit belemmerend op ontwikkelingskansen en beperkt dit het zicht op keuzes van mogelijkheden, die de invulling van ieders leven rijker en zinvoller kan maken.

Het herkennen en erkennen van deze gevoelens opent de relatie tussen de pijn en de gebeurtenis, en maakt de weg vrij naar verwerking.

De therapie helpt bij het zoeken naar een eigen evenwicht in het leven. Door het laten ontstaan of versterken van een gevoel van veiligheid, zelfvertrouwen en eigenheid ontdek je je eigen plaats in de wereld om je heen.

Wanneer je vertrouwen hebt in het leven durf je beter je eigen (on-) mogelijkheden onder ogen te komen in relatie tot die leefwereld (relaties, gezin, familie, werk).

Het gaat erom te ontdekken wie je in wezen bent en wat je bezielt.

Je kunt jezelf zijn, wanneer je durft te voelen wat je bezighoudt en daar ook zoveel vertrouwen in hebt dat je er naar gaat leven.

Bij wat voor problemen kan haptotherapie helpen

  • Het gevoel hebben niet op je plek te zijn of niet lekker in je lijf te zitten.
  • Onvrede met de bestaande situatie of niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt .
  • Verlies van vertrouwen in het eigen functioneren ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of geestelijke overbelasting.
  • Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak.
  • Stress, overspannenheid.
  • Relationele problemen.
  • Moeilijkheden bij het omgaan met intimiteit en nabijheid.
  • Verwerkingsproblematiek na verlies en traumatisering

Het indicatiegebied wordt begrensd door ernstige pathologie en psychopathologie. In deze gevallen kan haptotherapie alleen worden toegepast in samenwerking met daarin gespecialiseerde hulpverleners.